pfolio-1

Azbest

  • je nebezpečný při vdechovaní vláken
  • je prokázaný karcinogen
  • práci s azbestem může provádět pouze odborná a specializovaná společnost
  • při svépomocné demontáži azbestu může dojit k veřejnému ohrožení zdraví
  • na práce s azbestem dohlíží vždy místní krajská hygienická stanice

více

pfolio-3

Likvidace azbestu

  • naše společnost zajistí veškeré legislativní kroky, potřebné dokumentace, samotnou demontáž a uložení odpadu na skládku nebezpečného odpadu na klíč
  • veškeré likvidace a sanace materiálů s obsahem azbestu provádíme technologií, která je v souladu s platnými předpisy v ČR a zároveň vyhovuje předpisům platným v EU.

více

pfolio-8

Stavební služby

  • komplexní realizace pro Vaše stavby generální dodávky staveb
  • kompletní a profesionální stavební servis ve specializovaných oblastech výstavby. Prohlédněte si naše další služby.

více